Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
105 55,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
49 25,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
40 21,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
39 20,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 14,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 10,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 8,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 7,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 6,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 5,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 4,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 4,2%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
7 3,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 2,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy