Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
153 98,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
83 53,2%