Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
20 83,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
10 41,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 4,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 4,1%