Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
4 80,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 40,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 40,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 20,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 20,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 20,0%