Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
140 73,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
35 18,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 14,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
18 9,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
14 7,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 3,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 3,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 3,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 3,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 2,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,0%