Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
110 89,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
91 73,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
79 64,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
36 29,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
36 29,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
20 16,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
19 15,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
15 12,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 10,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 8,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
11 8,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 8,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
7 5,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 4,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 4,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,8%