Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
33 36,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 20,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 15,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 14,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 13,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 12,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 12,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 10,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 6,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 6,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 4,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 4,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 4,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 4,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 2,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 2,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy