Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
118 57,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
60 29,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
41 20,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
39 19,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
31 15,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 9,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 9,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 7,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
14 6,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 6,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 6,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
11 5,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 3,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 2,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy