Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
100 74,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
43 32,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
39 29,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
38 28,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
27 20,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 14,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 14,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 8,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
11 8,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 8,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 7,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
9 6,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 5,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 4,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 2,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 2,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy