Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
128 72,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
40 22,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 11,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
19 10,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 8,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 7,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
13 7,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 6,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 6,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 5,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 5,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
7 3,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 3,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 2,8%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
5 2,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,1%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,5%