Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
46 52,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
41 46,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
18 20,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
13 14,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 12,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 11,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
9 10,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 10,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 10,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 9,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 9,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 7,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 6,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 6,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 5,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 4,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 3,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 3,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 3,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 3,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 1,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,1%