Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
145 54,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
59 22,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
52 19,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
38 14,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
34 12,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
26 9,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
24 8,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
22 8,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 7,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
20 7,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 6,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
16 5,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 5,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
13 4,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
13 4,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 4,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 4,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 4,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 4,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
12 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 4,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 3,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 3,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
8 2,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 2,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 1,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 1,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,3%