Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
401 99,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
91 22,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
83 20,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 7,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
16 3,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 2,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 2,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 1,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 0,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 0,7%