Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
312 100,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
36 11,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
29 9,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
22 7,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
22 7,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
21 6,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 3,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 2,2%