Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
61 53,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
20 17,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 16,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 15,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 11,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 7,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 4,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 4,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 2,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 25,0%