Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
154 70,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
75 34,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
65 29,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
47 21,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
40 18,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
38 17,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
38 17,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
32 14,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
26 11,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
25 11,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
24 10,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
24 10,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
23 10,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
21 9,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
17 7,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
15 6,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 6,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 5,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
10 4,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 4,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 2,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy