Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
326 100,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
55 16,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
46 14,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
43 13,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
35 10,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
21 6,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
17 5,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 4,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 3,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 2,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 2,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 1,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,3%