Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
145 64,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
38 16,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
35 15,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
33 14,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30 13,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 9,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 7,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 7,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 7,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 6,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 5,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
12 5,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 4,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 4,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 3,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 3,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 2,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 2,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 2,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 2,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
4 1,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 1,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 66,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 33,3%