Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
77 97,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 11,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 7,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 5,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 5,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 3,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 2,5%