Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
108 98,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
28 25,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
14 12,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 3,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 2,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,8%