Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
79 57,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 15,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
20 14,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
18 13,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 12,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 9,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 8,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 7,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 7,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 6,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 5,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 5,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 4,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
5 3,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 3,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy