Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
54 55,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
24 24,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 19,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 8,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
7 7,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 7,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 6,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 5,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 4,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
4 4,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 3,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy