Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
133 56,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
41 17,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
39 16,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 14,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 11,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
23 9,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
22 9,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 8,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 8,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 8,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
15 6,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
15 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
14 5,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
9 3,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 3,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 3,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 2,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,4%