Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
66 73,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
27 30,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
19 21,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 14,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 13,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 12,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 11,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 10,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 8,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 5,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 5,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 5,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 5,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
4 4,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 4,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 3,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 2,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 2,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 1,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,1%