Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
32 65,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 59,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 4,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 4,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,0%