Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
89 45,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
60 30,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
36 18,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
27 13,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 9,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
16 8,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 7,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 6,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
12 6,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 5,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 5,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 5,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 5,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 4,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 4,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 4,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
6 3,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 3,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 3,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 3,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 2,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,5%