Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
276 92,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
61 20,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
57 19,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
44 14,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
24 8,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 5,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
14 4,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
14 4,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 2,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 2,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 1,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,3%