Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
63 85,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
14 18,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 13,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 6,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 6,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 5,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 4,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 1,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 100,0%