Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
120 74,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 11,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 10,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 8,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 8,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
12 7,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 6,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
9 5,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 5,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 4,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 4,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 3,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 3,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,6%