Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
48 100,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 29,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 16,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 14,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 8,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 8,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 6,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 4,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 2,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 2,0%