Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
104 49,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
50 23,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
39 18,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
37 17,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
23 10,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 9,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
19 9,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 8,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
17 8,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
16 7,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
14 6,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 5,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 5,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 4,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
8 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 1,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 0,9%