Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
156 65,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
32 13,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
30 12,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 12,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
25 10,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 10,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 7,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 6,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
15 6,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 4,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 3,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 1,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,4%