Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
80 33,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
75 31,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
71 29,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
57 23,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
47 19,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
45 18,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
23 9,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 8,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 5,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 4,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 4,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 2,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 2,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 2,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 2,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 2,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 1,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 0,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy