Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 100,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 20,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 20,0%