Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
97 98,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
27 27,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 6,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
2 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%