Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
202 84,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
56 23,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
41 17,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
37 15,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 10,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
24 10,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
24 10,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 5,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 5,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 5,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 3,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 3,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 2,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 2,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%