Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
78 100,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 10,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 3,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 3,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 3,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 3,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 3,8%