Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
80 90,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
29 32,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
20 22,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 13,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
11 12,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 11,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 9,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 7,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 7,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 6,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 5,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 5,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 2,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 2,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 2,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 2,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,1%