Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
108 56,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
83 43,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
53 27,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
38 19,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
35 18,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 14,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
25 13,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
22 11,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 7,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 7,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
12 6,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 6,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
9 4,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 4,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
9 4,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 4,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 3,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 2,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 2,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 2,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 1,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy