Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
39 39,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 25,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
12 12,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 12,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 12,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 11,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 11,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 11,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 9,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 6,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 6,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 5,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 3,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 3,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,0%