Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
194 65,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
166 55,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
132 44,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
120 40,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
99 33,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
94 31,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
66 22,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
60 20,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
57 19,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
50 16,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
40 13,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
33 11,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
28 9,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
27 9,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
26 8,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 8,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
22 7,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
19 6,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 5,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15 5,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
14 4,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 4,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
12 4,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 3,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 3,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 2,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
8 2,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 2,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 2,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,3%