Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
63 40,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
46 29,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
39 24,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
24 15,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
19 12,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
18 11,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 10,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 10,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 5,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 4,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 4,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 4,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 3,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 3,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 3,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 3,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 2,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,6%