Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
30 60,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 20,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 14,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 12,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 10,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 6,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,0%