Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
22 28,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 27,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
20 25,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
16 20,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 18,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 14,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 10,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 9,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 9,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 6,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 5,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 5,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 5,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 3,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 1,2%