Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
111 62,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 12,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 10,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
18 10,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 10,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
16 8,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 7,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 6,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 3,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 2,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy