Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
244 95,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
23 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 4,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 2,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 2,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 1,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 0,7%