Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
242 79,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 10,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 8,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
16 5,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 2,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 1,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 0,6%