Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
163 99,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,6%