Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
120 60,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
46 23,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
38 19,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
34 17,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33 16,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 15,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
30 15,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 12,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 8,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 7,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
10 5,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 2,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 2,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy