Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
123 60,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
42 20,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
38 18,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
31 15,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
30 14,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
30 14,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
29 14,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 11,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 7,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
10 4,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy