Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14 53,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 53,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 26,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 15,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 11,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 7,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 7,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 3,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 3,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
13 100,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 23,0%