Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
110 67,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 14,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 12,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 7,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 4,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 4,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
7 4,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 3,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 3,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,6%